Scaled Agile


[ux_banner height=”300px” bg=”1924″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”46% 24%”]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”15px 30px 15px 30px” margin=”-108px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255,255,255)” animate=”fadeInUp”]

Scaled Agile

[row_inner v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

Sellegi har en lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med att dra nytta av fördelarna med att skala det agila arbetssättet. Vi har metoder för att analysera business needs, konfigurera ramverk, coacha agila ledare, och planera och exekvera agila transformationer.

Sellegi har erfarenhet av att implementera SAFe-ramverket i en mängd olika industrier, inklusive:

  • Telekom
  • Detaljhandel
  • Finans
  • Konsumentelektronik

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”476″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Resan till ett agilt företag

Ett företags transformation till en agil organisation, den agila transformationsresan, startar ofta som ett pilotprojekt i ett eller ett fåtal utvecklingsteam. När transformationen börjar handla om att skala upp till att omfatta hela organisationen, inkluderande både utvecklingsteam och team på business-sidan, så stöter många organisationer på svårigheter när det gäller att hantera koordinering, samarbete och leverans.

Ett ramverk som SAFe kan ge användbar struktur när man skalar organisationens sätt att jobba agilt. Det är dock viktigt att ramverket anpassas till organisationens kontext och business-krav.

Sellegi erbjuder den support din organisation behöver för att framgångsrikt planera och exekvera den agila transformationsresan. Vi har praktisk erfarenhet av att sätta upp agila produktledningsfunktioner och etablera arbete med handlingsplanen (roadmappen) som en del av det agila ramverket. Sellegi tillhandahåller coachning för agila transformationsledare, och även praktisk planering, problemlösning och assistans.

Framgångsfaktorer

En av framgångsfaktorerna i den agila resan handlar om att aktivt involvera business-sidan, utöver utvecklings-sidan. Sellegi tillhandahåller coachning för ledare som antar nya agila roller. Vi supportar även management team när det gäller att förstå deras nya roller i den agila organisationen. Med coachning från Sellegi, så kommer business-sidan i din organisation att ha verktygen för att fullt ut delta i processen mot en agil kultur.

Riklig erfarenhet av agil transformation

Under den agila transformationsresan så kan du komma att behöva stärka ditt team med expertis och erfarenhet från andra transformationsprojekt. Sellegis seniora konsulter har en riklig erfarenhet av att leda agila transformationer i stora företag och har även en riklig erfarenhet som förändringsledare i specifika delar av en organisation. Våra konsulter kan också temporärt ta sig an någon eller några av nyckelrollerna inom agilt ledarskap, som release train engineer, produktägare eller produktchef, under tiden som att det nya sättet att arbeta med den agila värdegrunden (och/eller lean) etablerar sig i organisationen.

[/col]

[/row]