Projektledning


[ux_banner height=”300px” bg=”1926″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”55% 42%”]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”15px 30px 15px 30px” margin=”-108px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255,255,255)” animate=”fadeInUp”]

Projektledning

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

Sellegi erbjuder en flexibel och klient-fokuserad approach för att hjälpa företag att lyckas med de mest utmanande projekten. Nyckelfaktorer inom projektledning inkluderar att göra de rätta prioriteringarna, tydlig kommunikation och tidig leverans.

På Sellegi så vet vi hur man skapar en god balans mellan dessa nyckelfaktorer. Vi har omfattande kunskap och utförlig praktisk erfarenhet av framgångsrikt ledarskap både när det gäller agila projekt och traditionella vattenfallsprojekt, och från att leda projektledningsteam.

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1920″ width=”88″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap]

Agil projektledning – SAFe-certifierad

Det är viktigt att förstå att ett agilt projekt inte kan ledas på samma sätt som traditionella projekt. Det behövs en helt annan typ av ledarskap och kompetens för att säkerställa att ”agil” inte bara blir denna månads modeord, utan ett sätt att jobba och tänka som hjälper organisationen att snabbt hantera förändringar och leverera värde kontinuerligt.

För Sellegi så ligger agila metoder och lean oss varmt om hjärtat. Våra konsulter har utmärkta meriter från ledande positioner inom agil transformation. Detta ger oss ett försprång både när det gäller att förstå de utmaningar som du som kund står inför och när det gäller att ta på oss ledande roller i agila organisationer.

Alla våra konsulter är SAFe-certifierade (Scaled Agile Framework), och har solid kunskap och erfarenhet av andra metoder och ramverk inom lean och agile, samt av att skala dessa metoder och ramverk. Våra konsulter tar på sig uppdrag i agila projekt-roller som release train engineers, produktledare, produktägare och Scrum masters.

[gap]

Traditionell projektledning – PMP-certifierad

Det behövs en kombination av hög kompetens, lång erfarenhet och den rätta personligheten för att framgångsrikt leda och hantera projekt i en snabb och komplex omgivning. På Sellegi så har vi just det. Många av våra projektledare har PMP-certifieringar från PMI utöver agila certifieringar från Scaled Agile och Scrum Alliance. Allra viktigast är dock att vi har många års erfarenhet av projektledning inom både produktutveckling och affärsutveckling.

Ett projekt måste hanteras ur ett helhetsperspektiv, med tydlig kommunikation och integritet. Vi förstår hur viktigt det är att hantera alla komponenter i ett projekt genom alla faser, från analys och planering till support av den släppta produkten, medan man samtidigt upprätthåller dessa viktiga kvaliteter. Sellegis konsulter har även riklig erfarenhet när det gäller att etablera och driva ett projektledningskontor (PMO) som support för projektledningsfunktionen på olika företag.

[gap]

Produktledning

Produktledaren är kundens röst inom företaget. Det är produktledarens ansvar att säkerställa att företagets produktportfölj harmoniserar med företagets strategi och marknadens krav. Produktledaren ska kunna göra de rätta prioriteringarna och sälja och förklara sina idéer. De agerar som medlare mellan kunder, ledning, sälj och utvecklingsteam.

Sellegi erbjuder seniora produktledare med utmärkta kommunikationsförmågor och lång erfarenhet från produktutveckling inom olika verksamhetsgrenar.

[/col]

[/row]