Produktutveckling

Kvalité är inte en handling, det är en vana.

System– och mjukvaruutveckling har varit Sellegis hemmabana sedan en lång tid tillbaka. Vi vet hur det såg ut, med arkitekturerna, verktygen och standarderna från förr. Vi ser också vad som händer i den framväxande IT-världen och hur förändringar sker snabbare och snabbare.

Erfarna inom mjukvaruindustrin

I och med att Sellegis konsulter länge har varit en del av mjukvaruindustrin både som rena utvecklare och i ledande roller, så har vi nu fördelen att kunna bedöma om ett nytt angreppssätt är en tillfällig trend, eller en innovation som har potential att verkligen förbättra hur system och mjukvara tas fram. Vi kan även baserat på våra gedigna erfarenheter inom området göra en bedömning av vilka behov ni har, och ta fram ett förslag på förändring till det bättre, både när det gäller process och verktyg.

Ni vill ha en välfungerande utvecklingsmiljö, så att ni kan lägga tiden på rätt saker och fokusera på det som är viktigast i er kärnverksamhet. Releaser ska levereras vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Vi har kunskapen och expertisen för att hjälpa er med att:

  • Utforma eller förbättra er utvecklingsprocess för system eller mjukvara.
  • Samla in och hantera krav för att säkerställa att behoven och förväntningarna från beställarna tas tillvara.
  • Systemanalys och modellering.