ANNA LINDFORS

Art director

Anna arbetar med framtagning av grafiska koncept och har mer än 10 års erfarenhet av grafisk produktion, både print och digital.

KONTAKTINFORMATION

031-712 73 03

anna.lindfors@nowa.se