Gammal design

Ny design

Underrubriker

Sellegi hjälper dig som kund att använda agila metoder och lean. Oberoende av om ni för närvarande arbetar med ett agilt ramverk eller om ni funderar på att ta ett första steg mot att bli ett mer agilt företag, så kan vi hjälpa er att lyckas. Med vår expertis inom verktygprocesser och ramverk, så kan vi hjälpa er att ta er an de mest komplicerade projekt på ett agilt sätt, och ändå leverera i tid, inom budgetramen och med rätt innehåll.

Vårt stora intresse för agil och lean kommer från erfarenheter som vi har skaffat oss genom en lång närvaro inom mjukvaruindustrin. Vi har en speciellt stark bakgrund inom vårt arbete med att ta fram olika varianter av mjukvaruutvecklingsverktyg. Under mer än tio år har vi hjälpt stora företag att analyserakonsolideraintegrera och migreraderas mjukvaruverktyg. Slutmålet är alltid att uppnå en effektiv och strömlinjeformad process som supportas av för ändamålet lämpliga och effektiva system.

Underrubriker

Agila metoder & Lean

Sellegi hjälper dig som kund att använda agila metoder och lean. Oberoende av om ni för närvarande arbetar med ett agilt ramverk eller om ni funderar på att ta ett första steg mot att bli ett mer agilt företag, så kan vi hjälpa er att lyckas. Med vår expertis inom verktyg, processer och ramverk, så kan vi hjälpa er att ta er an de mest komplicerade projekt på ett agilt sätt, och ändå leverera i tid, inom budgetramen och med rätt innehåll.

Erfarenhet av lämpliga & effektiva system

Vårt stora intresse för agil och lean kommer från erfarenheter som vi har skaffat oss genom en lång närvaro inom mjukvaruindustrin. Vi har en speciellt stark bakgrund inom vårt arbete med att ta fram olika varianter av mjukvaruutvecklingsverktyg. Under mer än tio år har vi hjälpt stora företag att analysera, konsolidera, integrera och migrera deras mjukvaruverktyg. Slutmålet är alltid att uppnå en effektiv och strömlinjeformad process som supportas av för ändamålet lämpliga och effektiva system.

Utnyttja yta

Utnyttja yta

Sticky kontaktform

Sticky kontaktform

Navigering Atlassian

Bilder

Navigering Atlassian

Bilder

Färgelement

Färgelement