DevOps


[ux_banner height=”250px” bg=”1916″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”78% 52%”]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”15px 30px 0px 30px” margin=”-108px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255,255,255)” animate=”fadeInUp”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

DevOps

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

Vad är DevOps?

DevOps är ett sätt att utveckla mjukvara som bygger på Lean och Agile där utvecklingsteamen jobbar tillsammans med operations-teamen för att leverera mjukvara till slutanvändare på ett snabbt och säkert sätt. DevOps kan beskrivas med CAMS-modellen:

 • Culture – bryt ner barriärerna mellan teamen
 • Automation – använd en automatiserad CI/CD pipeline för att uppnå både snabbhet och stabilitet i leveransen
 • Measurement – använd mätetal för att förbättra både produkten och sättet den tas fram på
 • Sharing – dela information för att identifiera möjligheter till samarbete

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2305″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”50px”]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

The Phoenix Project Game from Ranger4 Limited

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

De Tre DevOps-Vägarna

 • Första vägen: Systemtänk – Optimera för helheten, från utveckling till operations, i stället för att optimera för individuella silos/team.
 • Andra vägen: Förstärk feedback-looparna – Vi vill ha snabb och omfattande feedback från våra verktyg, tester and användare, så att vi kan optimera och korrigera vid behov.
 • Tredje vägen: En kultur som bygger på kontinuerligt experimenterande och lärande – undersök alternativa lösningar och tillåt misstag, för att bättre förstå bästa vägen framåt för det vi utvecklar och byggprocessen vi använder oss av.

[/col_inner]

[/row_inner]

Så många DevOps-verktyg, så lite tid

Har du noterat att det finns så många DevOps-relaterade verktyg att det nästan har blivit omöjligt att hålla reda på dem alla? CNCF Cloud Native Interactive Landscape listar 36 verktyg bara i kategorin ”continuous integration and delivery”.

 • Vilka DevOps-verktyg passar för just dig?
 • Vilka DevOps-verktyg kan du hoppa över?
 • Vilka DevOps-verktyg passar bäst som ett komplement till de mjukvaruutvecklingsverktyg som du redan har?

Sellegi kan hjälpa dig att hitta din bästa DevOps-väg framåt. Hör av dig!

[gap height=”49px”]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

På väg mot molnet

En stor del av mjukvaruutvecklingen håller på att flytta ut i molnet. Du kan köra din mjukvaruutvecklings-pipeline på egna lokala servrar, eller i molnet, och så finns alla hybridvarianter däremellan, som kanske till och med involverar flera molnleverantörer.

Det finns många molnleverantörer som vill att du ska använda just deras servrar, som Amazon med Amazon Web Services, Google med Google Cloud Platform och Microsoft med Microsoft Azure.

 • Molnleverantörerna vill låsa in dig genom att erbjuda unika lösningar.
 • Överväger fördelarna i de unika lösningarna nackdelarna som inlåsningen innebär, eller är det bättre att använda sig av en så molnleverantörsoberoende lösning som möjligt?

Kom och prata med oss på Sellegi om du vill diskutera den bästa vägen framåt för dig, när det handlar om migrering till molnet för din mjukvaruutvecklings-pipeline!

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Cloud computing

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”49px”]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2315″]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Containers överallt

Docker containers håller på att bli det mest använda sättet att paketera en mjukvarukomponent tillsammans med konfigurationen av mjukvaran, vilket gör det snabbt och enkelt för vem som helst att köra mjukvaran på ett standardiserat sätt. Eftersom alla kör mjukvaran med samma konfiguration, så hör man allt mer sällan:

 • “Men det fungerar på min maskin!”

Att köra en Docker-container åt gången är enkelt. Det blir väsentligt mycket svårare när en applikation är uppdelad i flera mindre delar, som med microservices. Med en mjukvarudel i varje container, så behöver vi konfigurera och operera ett nätverk av containers.

Det är till och med så att vi behöver konfigurera och operera tre container-nätverk, eftersom vi vill ha separata utvecklings-, testnings– och produktionsmiljöer.

Med andra ord så behöver vi ett verktyg för container-orkestrering. Ett verktyg som hjälper oss att hålla reda på alla körande containers och de nätverk som används.

Låt Sellegi visa dig hur Kubernetes kan hantera Docker-containers för dig, i en DevOps-pipeline! Skicka oss ett meddelande så att vi kan boka in ett demo!

[/col_inner]

[/row_inner]

Vill du lära mer om DevOps?

Vi kan hjälpa dig att hitta bästa vägen framåt, för att klara av de utmaningar du har när det gäller hur mjukvaruutveckling bör organiseras, med eller utan:

 • DevOps
 • Molnet
 • Containers

Skicka ett meddelande till oss, så att vi tillsammans kan komma fram till den bästa vägen framåt för att göra din mjukvaruutveckling så effektiv som möjligt!

[/col]

[/row]
[divider align=”center” width=”1080px”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”bounceInUp”]

Sellegi – din DevOps-partner i södra Sverige

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ animate=”bounceInUp”]

[ux_image id=”310″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]