Fyra agila ceremonier, utan konstigheter


I Scrum har vi fyra ceremonier som ger struktur till sprintarna. När detta görs rätt, så skapar dessa ceremonier kontinuitet och minimerar behovet av ytterligare möten. Men vad innebär det att göra rätt, och hur kan du använda Jira Software för att få till effektiva ceremonier?

För team som precis har börjat resan mot ett agilt arbetssätt, kan Scrums roller, artifakter och ceremonier verka konstiga och förvirrande. Vad handlar de om? Behövs de verkligen?

Jo, de behövs, men de är inte tillräckliga om du vill uppnå alla fördelar med att använda Scrum. Att bara genomföra de olika stegen i Scrum-ceremonierna men fortfarande hänga kvar i ett vattenfallstänk gör att du inte kommer någon vart. Det är skillnad på att göra agil och vara agil.

Tyvärr är det inte ovanligt att en organisation som vill bli agil bara lägger på agila termer på gamla strukturer, möten, roller och mätetal. När de utlovade agila fördelarna uteblir, så överges den agila transformationen med den nyvunna insikten att ”en agil approach fungerar inte i vår organisation”.

När det agila tänket väl har satt sig, så fungerar de agila ceremonierna som taktpinnen som ger struktur och hjälper teamen att skapa värde. ”Ceremoni” i detta sammanhang handlar i grund och botten om ett möte med ett väldefinierat format och önskvärt resultat. De fyra ceremonierna i Scrum är:

  • Sprintplanering: Detta möte hålls under första dagen i sprinten. Teamet bestämmer vad som ska göras i sprinten.
  • Daglig stand-up: Detta möte kallas också det dagliga Scrum-mötet. Det är ett kort möte som ska ta en kvart, där team-medlemmarna synkar med varandra om vad de precis gjort och ska göra.
  • Demo: Under demon vid sprintens slut visar teammedlemmar upp för alla i teamet vad som har åstadkommits under sprinten.
  • Retrospektiv: När sprinten är slut är det dags för teamet att titta på vad som gick bra och vad som kan förbättras.

Det är viktigt att få till en förutsägbarhet runt ceremonierna: Timingen för mötena, agendan för mötena och vem som är med på mötena ska inte komma som en överraskning för deltagarna.

Läs mer om ceremonierna, och hur Jira Software kan hjälpa teamen att få ut mer värde ur de agila ceremonierna:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *