Sellegi – Din agila partner i södra Sverige

Sellegi hjälper dig som kund att använda agila metoder och lean. Oberoende av om ni för närvarande arbetar med ett agilt ramverk eller om ni funderar på att ta ett första steg mot att bli ett mer agilt företag, så kan vi hjälpa er att lyckas. Med vår expertis inom verktyg, processer och ramverk, så kan vi hjälpa er att ta er an de mest komplicerade projekt på ett agilt sätt, och ändå leverera i tid, inom budgetramen och med rätt innehåll.

Erfarenhet har format vårt intresse

Vårt stora intresse för agil och lean kommer från erfarenheter som vi har skaffat oss genom en lång närvaro inom mjukvaruindustrin. Vi har en speciellt stark bakgrund inom vårt arbete med att ta fram olika varianter av mjukvaruutvecklingsverktyg.

Vad gör vi för våra kunder?

Under mer än tio år har vi hjälpt stora företag att analysera, konsolidera, integrer och migrera deras mjukvaruverktyg. Slutmålet är alltid att uppnå en effektiv och strömlinjeformad process som supportas av för ändamålet lämpliga och effektiva system.

Vad kan vi?

Vilka är vi?

Sellegi grundades 2003 med idén att vi ska tillhandahålla tjänster, verktyg och ramverk för att hjälpa andra företag att utveckla mjukvara och IT-system.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder med mjukvara och IT-system genom att kombinera expertkunskap inom verktyg, processer och ramverk. Vi adderar värde idag, för morgondagens lösningar!

Sellegi – Din agila partner i södra Sverige

Sellegi hjälper dig som kund att använda agila metoder och lean. Oberoende av om ni för närvarande arbetar med ett agilt ramverk eller om ni funderar på att ta ett första steg mot att bli ett mer agilt företag, så kan vi hjälpa er att lyckas. Med vår expertis inom verktyg, processer och ramverk, så kan vi hjälpa er att ta er an de mest komplicerade projekt på ett agilt sätt, och ändå leverera i tid, inom budgetramen och med rätt innehåll.

Erfarenhet har format vårt intresse

Vårt stora intresse för agil och lean kommer från erfarenheter som vi har skaffat oss genom en lång närvaro inom mjukvaruindustrin. Vi har en speciellt stark bakgrund inom vårt arbete med att ta fram olika varianter av mjukvaruutvecklingsverktyg.

Vad gör vi för våra kunder?

Under mer än tio år har vi hjälpt stora företag att analysera, konsolidera, integrera och migrera deras mjukvaruverktyg. Slutmålet är alltid att uppnå en effektiv och strömlinjeformad process som supportas av för ändamålet lämpliga och effektiva system.

Vad kan vi?

Vilka är vi?

Sellegi grundades 2003 med idén att vi ska tillhandahålla tjänster, verktyg och ramverk för att hjälpa andra företag att utveckla mjukvara och IT-system.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder med mjukvara och IT-system genom att kombinera expertkunskap inom verktyg, processer och ramverk. Vi adderar värde idag, för morgondagens lösningar!